Sportmassage.

Deze massage is niet alleen bedoeld voor sporters, maar voor iedereen die van een technisch goede, diepgaande massage houdt. Deze massage wordt op de huid toegepast. U ligt hierbij op een comfortabele massagetafel, zodat vrijwel elke spier optimaal kan worden behandeld. Er wordt gebruik gemaakt van technieken uit de sportmassage, fysiotherapie en eventueel ook uit andere massagestromingen. Kortom, de ideale massage om overbelaste spieren in conditie te krijgen en spierpijn te voorkomen of verminderen. Het doel van sportmassage is drieledig: preparatief, preventief en curatief, met als duidelijke restrictie dat de toepassing zich beperkt tot de gezonde weefsels. De sportmasseur heeft inzicht in anatomie en fysiologie, de theorie en techniek van de massage en heeft kennis van indicaties en contra-indicaties. In de praktijk hoeft de masseur zich niet te beperken tot massage, maar kan daarnaast ook analyses uitvoeren en oefenvormen aanleren of aanpassen. De sportmasseur luistert, observeert, analyseert, behandelt preventief door middel van massage, tapen/bandageren, analyse en advies betreffende houding, techniek, voeding en vochtinname. De masseur kent zijn grenzen en verwijst zo nodig door naar fysiotherapeut of huisarts.

30 minuten 22,50
60 minuten 37,50
Verlenging van 30 minuten 15,-